Disclaimer

Algemeen
Barbacoa Maasmechelen, hierna te noemen Barbacoa, verleent u hierbij toegang tot barbacoamaasmechelen.be (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Barbacoa en derden zijn aangeleverd. Barbacoa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Barbacoa.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Barbacoa.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Barbacoa. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Barbacoa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.